2 bedroom detached house for sale

Llanfairpwllgwyngyll LL, LL61 6PX

No Longer Available £245,000

Property removed by the advertiser

It may be sold/let or temporarily removed from the market

  • Bedrooms: 2
Questions about this property? Request Details

Summary

An opportunity to acquire a detached 2 bedroom farmhouse in need of complete renovation/ refurbishment. The property has the benefit of open countryside views towards the Menai Strait and Snowdonia mountain range and includes a range of outbuildings together with approximately 1.4 acres of ...

Description

An opportunity to acquire a detached 2 bedroom farmhouse in need of complete renovation/ refurbishment. The property has the benefit of open countryside views towards the Menai Strait and Snowdonia mountain range and includes a range of outbuildings together with approximately 1.4 acres of agricultural land. The property is conveniently located in the rural village of Llanedwen, close to the popular village of Llanfairpwll and the A55 expressway.Detached 2 bedroom property- Land extending to approximately 1.4 acres- In need of renovation- Accompanied by a range of outbuildings (which may be converted subject to statutory consents)- Views of Menai Strait and Snowdonia mountain rangeAr WerthFor SaleEiddo a TirProperty & LandDescriptionAn opportunity to acquire a detached 2 bedroom farmhouse in need of complete renovation/refurbishment. The property has the benefit of open countryside views towards the Menai Strait and Snowdonia mountain range and includes a range of outbuildings together with approximately 1.4 acres of agricultural land. The property is conveniently located in the rural village of Llanedwen, close to the popular village of Llanfairpwll and the A55 expressway.DirectionsComing off the Britannia Bridge, take the exit onto the A5 for Llanfairpwllgwyngyll and turn left onto the A4080 (signposted Newborough). Pass the Plas Newydd National Trust site and proceed along the road for 1.5 miles. The property can be found on the left immediately after the bus stop, adjacent to a large lay-by.ServicesWe understand that the property benefits from mains water and electricity with private drainage. Prospective purchasers are advised to make their own enquiries prior to purchase.TenureFreehold with vacant possession.Expressions of InterestThe property is to be sold by way of informal tender. Parties wishing to express interest in this property should do so by telephone, e-mail or by writing to Isle of Anglesey County Council?s Property Section by midday, Monday 4th September 2017.ViewingViewing of the property is to be made by appointment only.Misrepresentation ActThese details are a general guide only, and should not be relied upon as a basis to enter into a legal contract or to commit expenditure. None of the apparatus, equipment, fixture, fittings or services have been tested or verified that they are in working order, fit for their purpose, or within ownership of the Council. All measurements supplied are for general guidance only, therefore interested parties are advised to re-check the measurements themselves before committing themselves to any expense. Interested parties should assume all information to be incorrect and consult their own surveyor, solicitor or other professionals before committing themselves to any expenditure or legal commitments. Unless otherwise stated all prices and rents are quoted exclusive of VAT. Subject to contract.Ar WerthFor SaleEiddo a TirProperty & LandEiddo Preswyl a TirFfridd Bach, Llanedwen, llanfairpwllAmcanbrisNodweddion- Eiddo preswyl ar wahân gyda 2 lloft- Tir yn ymestyn i oddetu 1.4 erw- Angen ei atgyweirio- Yn cynnwys amrywiaeth o adeiladau allanol (y gellir eu trawsnewid yn amodol ar sicrhau?r caniatadau statudol)- Golygfeydd o?r Fenai a mynyddoedd EryriAr WerthFor SaleEiddo a TirProperty & LandLleoliad a DisgrifiadCyfle i brynu ffermdy ar wahân 2 llofft sydd angen ei adnewyddu/ei atgyweirio?n llwyr. O?r eiddo, ceir golygfeydd o gefn gwlad agored tuag at y Fenai a mynyddoedd Eryri ac mae?n cynnwys amrywiaeth o adeiladau allanol ynghyd ag oddeutu 1.4 erw o dir amaethyddol. Mae?r eiddo wedi ei leoli?n gyfleus ym mhentref gwledig Llanedwen ger pentref poblogaidd Llanfairpwll a gwibffordd yr A55.Cyfarwyddiadau Wrth ddod oddi ar y Bont Britannia, cymerwch y slipffordd at yr A5 am Lanfairpwllgwyngyll a throwch i?r chwith i?r A4080 (arwydd i Niwbwrch). Ewch heibio safle Ymddiriedolaeth Genedlaethol Plas Newydd ac ewch ymlaen ar hyd y ffordd am 1.5 milltir. Mae?r eiddo ar y chwith yn union ar ôl y safle bws, yn ymyl cilfan fawr.Gwasanaetha Rydym ar ddeall bod yr eiddo yn cael dwr o?r prif gyflenwad ac mae ynddo drydan a system ddraenio breifat. Awgrymir bod darpar brynwyr yn gwneud eu hymholiadau eu hunain cyn prynu.DaliadaethRhydd-ddaliad gyda meddiant gwag.Datganiadau o DdiddordebBydd yr eiddo yn cael ei gynnig drwy gyfrwng tendr anffurfiol. Dylai partïon sydd am fynegi diddordeb yn yr eiddo hwn gwneud hynny ar bapur, dros y ffôn neu drwy e-bost i Adain Eiddo?r Cyngor Sir erbyn hanner dydd, Dydd Llun 4ydd Medi 2017.Gweld yr EiddoGellir dod i weld yr eiddo trwy apwyntiad yn unig.Deddf Cam-gynrychioliCanllawiau cyffredinol yn unig yw?r manylion hyn ac ni ddylid dibynnu arnynt fel sail i sefydlu contract cyfreithiol neu i ymrwymo gwariant. Nid oes profion wedi cael eu cynnal ar unrhyw gyfarpar, offer, ffitiadau neu wasanaethau ac nid ydynt wedi cael eu dilysu fel rhai sy?n gweithio, yn addas i?w pwrpas neu ym mherchenogaeth y Cyngor. Caiff yr holl fesuriadau eu darparu fel canllawiau cyffredinol yn unig, o?r herwydd, cynghorir partïon sydd â diddordeb i wirio?r mesurau eto drostynt eu hunain cyn ymrwymo i unrhyw wariant. Dylai partïon sydd â diddordeb dybio bod yr holl wybodaeth yn anghywir ac ymgynghori gyda?u syrfëwr, cyfreithiwr neu swyddogion proffesiynol eu hunain cyn ymrwymo eu hunain i unrhyw wariant neu ymrwymiadau
2 bedrooms

Disclaimer

Property advert Ref 3534431 - Is a property advert for marketing purposes only, the information has been supplied by the owner, estate agent or property portal and The House Shop makes no warranty as to the accuracy or completeness of the information. Furthermore we have no control over the adverts content. This property advertisement does not constitute property particulars. Please contact the advertiser to obtain any information regarding The Energy Performance Certificate regarding homes in England and Wales or Home Report for residential property in Scotland.

Floor plan

Property floorplan
Please note, map marker positions may be approximate.
Please note, street view positions may be approximate.

Property removed by the advertiser

It may be sold/let or temporarily removed from the market

Return to Top